YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada 2005-2011 yıllarını arasında Türkiye’de Bankacılık Sektöründe faaliyette bulunan katılım ve geleneksel bankaların finansal performansları karşılaştırılmıştır. Araştırmada karlılık, likidite, risklilik, borç ödeme gücü ve sermaye yeterlilik oranları yardımıyla katılım (Bank Asya, Kuveyt Türk, Albaraka, Türkiye Finans) ile geleneksel bankaların (Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası) performansları ölçülmüştür. Ampirik analizlerde söz konusu bankalar arasında farklığının tespit edilmesi için t-testinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda geleneksel bankaların katılım bankalarına göre likiditesi, borç ödeme gücü ve sermaye yeterliliği daha yüksek ve riskliliği daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte; katılım ve geleneksel bankaların karlılıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılık, Geleneksel Bankacılık, Finansal Performans

JEL Sınıflandırması: G21, L25, C12

Comparison Of Performances Between Participation And Conventional Banks: Evidence From Turkey

ABSTRACT

In this study, the financial performances of participation and conventional banks’ which have been active between the years 2005-2011 are compared. The performances for participation banks (Bank Asya, Kuveyt Türk, Albaraka, Türkiye Finans) and conventional banks (Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası) are compared due to the profitability, liquidity, riskiness, solvency and capital adequancy ratios. T-test is used for detecting differences between two sort of banks in empirical analyses. As a result of the analysis, it is stated that conventional banks have higher liquidity, solvency and capital adequancy, although lower riskiness. On the other hand, there were no statistical significant differences detected between conventional and participation banks about profitability.

Keywords: Participation Banking, Conventional Banks, Financial Performance

Jel Classification: G21, L25, C12

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin[Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği]354 Kb