YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Sigorta sektörü, uzun vadeli fon oluşturmak suretiyle ekonomide sermaye birikiminin gelişmesine katkıda bulunan ve ekonomik kalkınmaya doğrudan destek sağlayan, finans sektörünün en önemli parçalarından biridir. Bu çalışmada, İMKB’de işlem gören yedi sigorta şirketinin finansal tabloları kullanılarak finansal performansları analiz edilmiştir. Sigorta şirketlerinin 2006-2010 tarihlerine ait finansal tabloları, oran analizleri ve karşılaştırmalı finansal tablolar analizi yöntemi ile ele alınmıştır. Son olarak sigorta şirketlerinin finansal performanslarını tespit edebilmek amacıyla elde edilen temel finansal büyüklükler ve göstergeler yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sigorta Şirketleri, Finansal Analiz, Finansal Performans

JEL Sınıflandırması: G 12, G 22

Analysis Of The Financial Performances Of The Insurance Companies That Are Traded At ISE For The Fiscal Period Of 2006 To 2010

ABSTRACT

The insurance sector is one of the most important parts of the finance sector which makes contribution to development of capital accumulation in the economy and provides direct support to the economic development by establishing long term funds. In this study, the financial performances were analyzed for seven insurance companies which are traded at ISE by using their financial statements. The financial statements of seven insurance companies for four periods included in the period of 2006 to 2010 were addressed by the methods of ratio analysis and analysis of comparative financial statements. The obtained basic financial sizes and indicators of the insurance companies were commented mutually in order to identify their financial performances.

Keywords: Insurance Companies, Financial Analysis, Financial Performance

Jel Classification: G 12, G 22

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[İMKB'de İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin 2006-2010 Dönemi Finansal Performanslarının Analizi ]247 Kb