YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada uluslararası çapraz kotasyonun risk ve getiriye etkisi Amerikan Depo Sertifikası (ADRs) şeklinde çapraz kotasyonu gerçekleşen Türk şirketleri için araştırılmıştır. Bu kapsamda 26 şirketin hisse senetlerine ait veriler örnek olay yöntemi, varyans rasyo test ve Arch-Garch sınıfı modeller kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda çapraz kotasyon günü, bir gün öncesi ve sonrasında anormal getirilerin negatif ve kotasyon günü hariç istatistiki olarak anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca varyans rasyo test sonuçlarına göre çapraz kotasyon sonrasında hisse senetlerinin riskinin arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Çapraz Kotasyon, Amerikan Depo Sertifikası, Örnek Olay Çalışması, Risk ve Getiri

JEL Sınıflandırması: G14, G15

The Impact Of International Cross Listings On Risk And Return: Evidence From Turkey

ABSTRACT

In this study, we investigate the impact of international cross listings on risk and return of the ADRs issued by Turkish companies’ stocks. In this context the impact of international cross listing to 26 underlying stocks’ data is analysed by using event study methodology, variance ratio analysis and Arch Garch models. As a result, we find that abnormal returns are negative on the listing day, the day before/after and all abnormal returns are insignificant except on listing date. Also, according to variance ratio test results, variance of the most stocks increase following the ADR listing.

Keywords: Insurance Companies, Financial Analysis, Financial Performance

Jel Classification: G14, G15

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Uluslararası Çapraz Kotasyonun Risk ve Getiri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği ]281 Kb