YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

This study investigates the day of the week effect on gold and silver, return and volatility, for Istanbul Gold Exchange (IGE) through the period August 2008 and December 2011 using reference exchange rates. For gold, the empirical results provide evidence for the existence of the days of the week anomaly for return and volatilities. For silver, days of the week anomaly is found only for volatility but not for return. When we compare gold and silver volatility, we find that gold is more volatile than silver. We also find that gold and silver volatility gives different reactions to good and bad news. This will be the first study on the calendar anomalies on gold and silver, return and volatility, for Istanbul Gold Exchange using GARCH methodology. The findings of this study has implications for local and international investors for designing trading strategies, drawing investment decisions, risk management and portfolio performance evaluation.

Anahtar Kelimeler: Days of the week, volatility, GARCH, EGARCH.

JEL Sınıflandırması: G11, G12, G15

İstanbul Altın Borsası Altın ve Gümüş Referans Fiyatları İçin Haftanın Günü Anomalisi

ÖZET

Bu çalışma İstanbul Altın Borsası altın ve gümüş referans fiyatlarını kullanarak, Ağustos 2008 ve Aralık 2011 tarih aralığı için getiri ve oynaklıkta haftanın günü etkisini araştırır. Altın için getiri ve oynaklıkta haftanın günü etkisine rastlanmıştır. Gümüş için ise sadece oynaklıkta haftanın günü etkisine rastlanmıştır. Altın ve gümüş oynaklıkları karşılaştırıldığında altın daha oynak bulunmuştur. Altın ve gümüş oynaklıklarının olumlu ve olumsuz haberlere verdikleri tepki farklı olmuştur. Bu çalışma Đstanbul Altın Borsası altın ve gümüş referans fiyatları için haftanın günü anomalisini GARCH metodolojileri kullanarak inceleyen ilk çalışmadır. Bu çalışmanın bulguları ulusal ve uluslararası yatırımcıların işlem stratejilerini belirlemesi, yatırım kararlarını alması, risk yönetimi ve portföy performansının değerlendirilmesi açısından etkiler taşımaktadır.

Keywords: Haftanın günleri, oynaklık, GARCH, EGARCH

Jel Classification: G11, G12, G15

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Day of the Week Anomaly for Istanbul Gold Exchange: Gold and Silver Data ]303 Kb