YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Ele geçirme, bir şirketin, diğer bir şirketin yönetiminin ya da hissedarlarının istekleri dışında, şirket üzerinde denetim ve sahiplik elde etmek amacıyla hisse senetlerinin satın alınmasıdır. Şirketler arası birleşmeler her zaman tarafların karşılıklı anlaşması ve isteğiyle gerçekleşmemektedir. Hedef şirketin yönetimi ele geçirilmeye karşı çıkabilir. Bu çalışmanın amacı; şirket ele geçirme taktiklerinin ilgili literatür dikkate alınarak teorik olarak ortaya konulmasıdır. Kullanılan bu taktiklerin bir arada sunulduğu çalışmaların yeterli düzeyde olmayışı çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Çalışmada, başlıca ele geçirme taktiklerine ve ele geçirmelerin hissedarlar üzerindeki etkisine yönelik ampirik çalışma sonuçlarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ele Geçirme, Birleşme, Ele Geçirme Taktikleri

JEL Sınıflandırması: G15, G30, G32

The Evaluation of Company Takeover Tactics

ABSTRACT

Takeover is an acquiring of stocks in order to obtain controlling and possession at company, out of the desires of other company's administration and partners. Integration of inter-company mergings doesn't always occur with desire and mutual agreement. Management of Target Company may challenge to this takeover. The aim of this study is to present theoretically takeover tactics considering related literature. Deficiency of the studies in which these tactics are used together has given light to this study. Basic takeover tactics and the empirical study results of the effects of takeovers on the shareholder will be examined in the study.

Keywords: Takeover, Merger, Takeover Tactics

Jel Classification: G15, G30, G32

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF) [Şirket Ele Geçirme Taktiklerinin Değerlendirilmesi]289 Kb