YOOtheme

Duyurular

ÖZET

İşletmenin nakit yaratma gücü ile nakit kullanımlarına ilişkin önemli bilgiler sunan nakit akış tablosu finansal tablo kullanıcıları için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle finansal raporlama standartları nakit akış tablosunun; finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile birlikte raporlanması ve sunulmasını zorunlu hale getirmiştir. “Nakit Akış Tabloları” standardı olan Türkiye Muhasebe Standardı 7 (TMS 7) nakit akışının nasıl raporlanacağı ve sunulacağına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır. Nakit akış tablosunun önemli kalemleri, işletme faaliyetlerinden, yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarıdır. Bu üç ana kalemin, negatif ya da pozitif olması işletmenin nakit akış profiline ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi” bu kalemleri incelemede kolay ve yararlı analiz yöntemlerinden birisidir. Bu çalışmada, halka açık 176 işletmenin TMS 7’ye göre düzenlenmiş 2007-2010 yıllarını kapsayan nakit akış tablolarının üç ana kaleminin yönü, “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemine” göre incelenmektedir. Bu inceleme yıl, sektör ve işletmelerin aktif büyüklüğüne göre yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, incelenen işletmelerin nakit akışları, yıl, sektör ve aktif büyüklükleri temelinde, “Model 2: başarılı işletme”, “Model 4: büyüyen işletme”, “Model 6: hızlı büyüyen-genç işletme” profillerinde yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nakit Akış Tablosu, Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi, Nakit Akışı Profili, TMS 7

JEL Sınıflandırması: M40, M41

Analyzing the Cash Flow Profiles of Firms Using the Cash Flow Patterns Method

ABSTRACT

Statement of cash flows that presents important information about firm’s power of cash generation and cash consumption is a reliable source of information for financial statement users. Therefore, financial reporting standards require cash flow statement to be reported and presented with the other financial statements such as statement of financial position, statement of comprehensive income, and statement of changes in equity. Turkish Accounting Standard 7 – “Statement of Cash Flows” (TMS 7 – Prepared accordance with International Accounting Standard 7 (IAS 7)) contains how statement of cash flows would be reported and presented. Major components of statement of cash flows are Cash Flow From Operations (CFFO), Cash Flow From Investing Activities (CFFIA), and Cash Flow From Financing Activities (CFFFA). The sign of those activities whether it’s positive or negative provides useful information about cash flows of the firm. Analyzing those components based on “Cash Flow Patterns Method” is one of the easiest and useful analyzing methods. In this study, profile of three components of 176 listed firms’ statements of cash flows prepared by TMS 7 for the years 2007- 2010 have been analyzed by “Cash Flow Patterns Method”. The analysis has been done by the year, industry, and assets size. Based on those three variables, cash patterns of the listed firms were found as; “Pattern 2: successful firm”, “Pattern 4: growing firms”, and “Pattern 6: fast growing-young firm”.

Keywords: Statement of Cash Flows, Cash Flow Patterns Method, Cash Flow Profile, IAS – TMS 7

Jel Classification: M40, M41

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF) [Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi ]368 Kb