YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışma, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasaları yapılanmalarını karşılaştırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin performansları son yıllarda tüm ülkeler tarafından dikkatle izlenmektedir. Türkiye de son yıllarda gösterdiği başarılı ekonomik gelişmesiyle, dikkatle izlenen ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Çalışmaya konu olan ülkeler öncelikle; gelişmiş ülkeler, ileri gelişmekte olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılmıştır. Sonrasında, bu gruplamaya giren ülkelerin nüfus, GSYİH, banka varlık toplamları, bankalar mevduat ve krediler toplamları ve borsa değerleri gibi makro değişkenlerinin 1995, 2000, 2005 ve 2010 yılı verileri çeşitli kaynaklardan elde edilmiştir. Bu verilerin toplam değerleri, beşer yıllık dönemlerdeki büyüme hızları, kişi başına düşen miktarları ve bu miktarlardaki beşer yıllık dönemlerdeki büyüme hızları analiz edilerek, gruplanan ülkeler arasındaki farklılıklar tanımlanmıştır. Son olarak, kişi başına düşen ekonomik büyüklüklerden bir Finansal Sistem Gelişmişlik İndeksi (FGİ) oluşturularak, çalışmaya konu ülkeler finansal gelişmişliklerine göre sıralanmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasaları Yapılanması, Finansal Sistem Gelişmişlik İndeksi.

Jel Sınıflandırması: G15, O16

A Comparison Of Capital Market Structures: Developed, Developing Countries and Turkey

ABSTRACT

This study compares the capital market structures of developed and developing countries. In recent years, the performance of developing countries are followed by all other countries closely. With its successful economic development Turkey became one of the followed countries. First, the countries in this study are classified as advanced countries, advanced emerging countries, secondary emerging countries. Then, for the years 1995, 2000, 2005 and 2010 macro variables such as population, GDP, total banking assets, total bank deposits, total bank credits and stock exchange value of those countries are obtained from various sources. Total values of these data, 5 year period growing rates, quantities per capita and 5 year period growing rates of those quantities are analyzed and differences among grouped countries are identified. Lastly, by using the economic data per capita, a Financial Development Indeks (FDI) is created and the countries are ordered according to their financial development.

Keywords: Capital market structure, Financial development indeks.

Jel Classification: G15, O16

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Sermaye Piyasaları Yapısal Karşılaştırması: Gelişmiş, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye ]274 Kb