YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye ́de son 20 yılda (1988-2008) yapılan firma birleşmeleri ve satınalmaları içerisinde gerçekleşen birleşme sayısı olarak toplamın %38’ini, birleşme değerleri açısından ise toplam değerin %73’ünü oluşturan 2005-2008 yıllarına hem işlemsel özellik hem de alıcı firma profili açılarından bakılarak ampirik bir analiz yapılmıştır. Öncelikle bu dönemde gerçekleşen birleşmelerin işlemsel özellikleri ve bu işlemlere dahil olan firmaların finansal karakteristikleri sunulmuştur. Sonrasında ise işlemler yabancı ve yerli alıcı firmaları içerenler olarak ikiye ayrılmış, bu satınalmalardaki işlemsel özellikler arasındaki benzerlik ve farklılıklar irdelenmiştir. Son olarak da bu iki gruba dahil olan işlemlerdeki alıcı ve hedef firma profilleri sunulmuş ve finansal karakteristiklerinde görülen farklılıklar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Firma Birleşmeleri, Satınalma, Birleşme Dalgası, Yabancı Alıcı firma

JEL Sınıflandırması: G30, G34

The Foreign and Domestic Acquirer Profiles in the 2005-2008 Merger Wave

ABSTRACT

In this study, we provide an empirical analysis of the M&A activity that occured during the years 2005-2008 with respect to both the deal characteristics and the financial characteristics of the acquiring firms. This period shows a clear break with respect to the number of deals that occurred (representing 38% of all activity that occured during 1988- 2008) and also the deal volume generated (representing 73% of all deal value that occured during the last two decades). We first present the transaction characteristics and then the financial characteristics of the merging parties during this time. Next, we split the transactions in which the acquiring firm is foreign or domestic and analyze the similarities and differences of the deal characteristics between these two groups. Finally, we compare the financial characteristics of both the acquiring and target firms that belong to these two groups.

Keywords: Mergers and Acquisitions, Merger Wave, Foreign Acquirer

JEL Classification: G30, G34

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[2005-2008 Dönemi Firma Birleşmeleri Dalgasında Yabancı ve Yerli Alıcı Firma Profilleri ]1539 Kb