YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin 2008- 2010 dönemi itibariyle etkinliklerini değerlendirmektir. Çalışmada veri zarflama analizi yöntemine göre, girdi yönelimli ölçeğe göre değişken getirili BCC modeli ve Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi kullanılmıştır. Elde edilen ölçek etkinliği değerleri ve Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi değişim değerleri yorumlanmıştır. Etkin olmayan sigorta şirketlerine yönelik olarak referans kümeleri oluşturulmuştur. Ortalama ölçek etkinliği değerlendirildiğinde, 2008 yılına göre 2009 yılında sigorta şirketlerinin etkinliği artarken, 2010 yılında sigorta şirketlerinin etkinliği düşüş göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sigortacılık Sektörü, Veri Zarflama Analizi, Ölçek Etkinlik, Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi

Jel Sınıflandırılması: G14, G22

Efficiency Analysis In Non-Life Insurance Sector In Turkey

ABSTRACT

The objective of this study is to evaluate the efficiencies of non-life insurance companies in Turkey since 2008-2010 period. In the study, according to data envelopment analysis method, BCC model with variable return according to input oriented scale and Malmquist total factor productivity index were used. The scale efficiency values and Malmquist total factor productivity index change factors were assessed. Reference sets were formed for non- efficient insurance companies. Assessing the mean scale efficiency, it was seen that the efficiency of insurance companies increased in 2009 compared to 2008 while it decreased in 2010.

Keywords: Insurance Sector, Data Envelopment Analysis, Scale Efficiency, Malmquist Total Factor Productivity Index

Jel Classification: G14, G22

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Etkinlik Analizi]150 Kb