YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada adli muhasebecilik mesleğinin gerekliliği ve adli muhasebenin yasal dayanağı incelendikten sonra Türkiye için bir literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra da çalışmanın amacı çerçevesinde seçilmiş iki örnek üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı adli muhasebe eğitiminin nasıl olması gerektiğinin seçilmiş örnekler çerçevesinde sezgisel olarak değerlendirilmesidir. Bu örnekler Utica Koleji ve West Virginia Üniversitesi’dir. Bu örnekler üzerinden adli muhasebe eğitiminin içeriği ve hacmi ortaya konmaya çalışılmış, arından da Türkiye için önerilerde bulunulmuştur. Türkiye’de adli muhasebe temalı ders sayısının iki örnek dışında üniversitelerde olmadığı tespiti dayanak olarak gösterilerek, bunun da adli muhasebe eğitiminin ve mesleğinin gelişmesine engel olduğu kanaatine varılmıştır .

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Denetim, Adli Muhasebe Eğitimi, Türkiye.

JEL Sınıflandırması: M 40, M 41, M 42.

The Education Of Forensic Accounting With The Selected Samples: An Analysis For Turkey

ABSTRACT

In this study, a literature review was made after examining necessity of accounting profession and legal basis of the forensic accounting subjects. Then, within the framework of the study, selected two samples were emphasized. Aim of the study is to evaluate intuitively how forensic accounting should be in the framework of selected samples. These samples are Utica College and West Virginia University. It was tried to show the content and volume of forensic accounting education on these samples, then suggestions were made for Turkey. It was concluded that forensic accounting courses do not exist in universities in Turkey except two samples, and this is a drawback for development of forensic accounting education and profession.

Keywords: Accounting, Auditing, Forensic Accounting Education, Türkiye.

JEL Classification: M 40, M 41, M 42.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Seçilmiş Örneklerle Adli Muhasebe Eğitimi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme]127 Kb