YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

The importance of gold as a precious metal has been increasing as a result of the recent crisis in financial markets. Consequently, the effects of gold trading and gold prices have considerably influenced the flow of funds in the financial system. In this context, the function of gold has been highlighted among alternative assets because of its value and credibility. This article observes the relationship between gold prices and selected financial indicators in Turkey from January 2002 to December 2011 with a regression model. The results demonstrate that there is a positive relationship between national gold prices, Istanbul Stock Exchange 100 Index and the exchange rate between Turkish Lira and the Dollar.

Keywords: Gold prices, exchange rates, stock prices, commodities, inflation

JEL Classification: G11, O16.

Türkiye’de Altın Fiyatları ve Seçilmiş Finansal Değişkenler Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

ÖZET

Altın, son dönemde finansal piyasalarda oluşan krizle beraber önemini artıran bir kıymetli maden olarak ön plana çıkmıştır. Bu sebeple, altın piyasalarında oluşan fiyat hareketleri ve altın ticareti finansal sistemdeki fon akışı üzerindeki etkisini artırmıştır. Hane halkının bir tasarruf aracı olarak kullandığı altın, güvenilirliği ve değerliliği nedenleriyle alternatif yatırım araçları arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de altın fiyatları ile seçilmiş finansal göstergeler arasındaki ilişki Ocak 2002-Aralık 2011 dönemi için incelenerek altın fiyatlarının bu değişkenlerden nasıl etkilendiği belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar ulusal para cinsinden altın fiyatlarının Türk Lirası/Amerikan Doları döviz kurundan ve IMKB 100 endeksinden pozitif etkilendiğini göstermektedir .

Anahtar kelimeler: Altın fiyatları, döviz kuru, enflasyon, hisse senedi fiyatları, emtialar

JEL Sınıflaması: G11, O16.

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin[An Observation Of The Relationship Between Gold Prices And Selected Financial Varıables In Turkey]110 Kb