YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Son yıllarda önemli markalara sahip işletmelerin iflasa sürüklenmesi ve hilenin artması ile işletmelerin finansal zararlara uğraması, hile denetiminin önemini arttırmıştır. İşletmelerin finansal kayıplarını azaltmanın en etkin yolu, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ile olmaktadır. Özellikle günümüz teknolojik ortamında geniş bir veri tabanına sahip olan işletmelerde verilerin analiz edilerek olağan olmayan hareket ve işlemlerin tespit edilmesinde veri madenciliğinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, denetim esnasında işletmelerde yapılan hile ve usulsüzlüklerin tespitinde proaktif yaklaşımlardan biri olan veri madenciliğinin kullanımını ve hile denetimi ile entegrasyonudur.

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Dijital Analiz, Hile Denetimi

JEL Sınıflandırması: M42, C49

Detection Of Fraud and Financial Impropriety With Data Mining

ABSTRACT

In recent years, major brands’ owner corporations have gone into bankrupt due to the increasing trend of fraud; therefore, corporations have suffered financial losses. The importance of fraud prevention has been increased. The most effective way to reduce the financial losses of corporations is the prevention of fraud and financial impropriety. In today's technological environment, corporations with large databases analyze data and detect unusual and suspicious transactions with the help of data mining. The purpose of this study is the usage of data mining, which is one of the proactive methods of corporate fraud prevention and financial impropriety, and its integration to the fraud prevention during the financial audit.

Key Words: Data Mining, Digital Analysis, Fraud Auditing

JEL Classification: M42, C49

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Hile ve Usulsüzlüklerin Tespitinde Veri Madenciliğinin Kullanımı]292 Kb