YOOtheme

Duyurular

ÖZET

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen değişikliklerden en önemlisi, muhasebe kayıtlarının ve finansal tabloların Uluslararası Muhasebe Standartları esas alınarak yürütülmesidir. Bu açıdan Kanunun nasıl uygulanması gerektiği hususu muhasebe meslek mensuplarını yakından ilgilendirmektedir. Çalışmanın amacı, Yeni Türk Ticaret Kanunun uygulanması hususunda muhasebe meslek mensuplarının görüşlerini, önerilerini, beklentilerini, tereddütleri ile Kanunun uygulanması tarihine kadarki sürede ne kadar hazır oldukları hususlarını ampirik bir çalışma ile ortaya koymaktır. Bu çalışmada Erzurum’da faaliyet gösteren Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı bulunan meslek mensuplarına Kanunun muhasebe uygulamaları ile ilgili anket soruları yöneltilip, görüşleri alınmıştır. Bu çalışma ile meslek mensuplarının Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanmasına tam anlamıyla hazır olmadıkları tespiti yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, Finansal Tablolar, Meslek Mensupları.

JEL Sınıflandırması: K30, M40, M41

 

An Empirical Investigation Towards Evaluation in Terms of Accounting Profession Members’s of New Turkish Commercial Code

ABSTRACT

According to the Numbered 6102 Turkish Commercial Code accounting entry should be made and financial statements should be prepared in accordance with International Accounting Standards. This is the most important amendments made by Numbered 6102 Turkish Commercial Code. Therefore, the members of accounting profession concern how the Code should be applied. The aim of this study is to determine opinion, suggestion, expectation, hesitations of the accounting profession members and determine how much they will be ready to application of this Code until this Code become effective. In this study, opinions of the accounting profession members who are members of Chamber of Certified Public Accountants of Erzurum operating in Erzurum were obtained by asking questions with the survey regarding accounting applications of the Code. The findings of this study reveal that the accounting profession members are not fully ready for the application of new Turkish Commercial Code..

Key Words: Turkish Commercial Code, Turkish Accounting Standards, Financial Statements, The Accountants.

JEL Classification: K30, M40, M41

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma]263 Kb