YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Nowadays, businesses must use their resources efficiently because of heavy competition and uncertainty in market conditions. In order to determine whether a business is efficient or not, financial performance indicators have rather important place. To measure financial performance, financial ratio analysis is more commonly used. With the help of ratio analysis, information in businesses’ financial statements are examined proportionally, and important indicators are reached about financial performance. Interpretation of this indicators for only one firm may not be enough. Therefore, financial ratios are subject to interfirm comparisons.
In this study, cement firms’, listed in Istanbul Stock Exchance (ISE), financial efficiency is evaluated via Fuzzy Data Envelopment Analysis (DEA). For this purpose, 15 cement firms’ financial statements published between 2006-2010 are used. Minimum, average and maximum values of the financial ratios that calculated for businesses, are taken into consideration defined by triangular fuzzy numbers and relative efficiency scores are
determined by Fuzzy DEA.

Key Words: Financial efficiency measurement, cement firms’ performance, Fuzzy DEA.

JEL Classification: M40, C61, C67.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Finansal Etkinliklerinin Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü

ÖZET

Günümüzde yasanan yoğun rekabet ve piyasa kosullarındaki belirsizlikler nedeniyle işletmelerin kaynaklarını etkin bir sekilde kullanmaları gerekmektedir. İşletmelerin etkin olup olmadıklarının belirlenmesi açısından finansal performans göstergeleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Finansal performansın ölçülmesi için finansal oran analizleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Oran analizleri ile isletmelerin mali tablolarında yer alan bilgiler oransal olarak incelenerek finansal performansları hakkında önemli göstergelere ulaşılmaktadır. Bu göstergelerin bir işletme için yorumlanması tek basına yeterli olmayabilir. Bu nedenle, finansal oranlar isletmeler arası karsılastırmalara konu olmaktadır. Yapılan çalısmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda işlem gören çimento sirketlerinin finansal performansları Bulanık Veri Zarflama Analizi (VZA) ile değerlendirilmistir. Bu amaçla 15 çimento sirketinin 2006-2010 yılları arasında yayınlanmış olan finansal tabloları kullanılmıstır. Şirketler için hesaplanan finansal oranlar minimum, ortalama ve maksimum değerleri göz önüne alınarak üçgen bulanık sayılar ile ifade edilmiş ve göreli etkinlik değerleri Bulanık VZA ile belirlenmiştir..

Anahtar Kelimeler: Finansal etkinlik ölçümü, çimento sirketlerinin performansı, Bulanık VZA

JEL Sınıflandırması: M40, C61, C67.

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Measuring Financial Efficiency of Cement Firms Listed in Istanbul Stock Exchange Via Fuzzy Data Envelopment Analysis]221 Kb