YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çalısmanın amacı, faaliyet tabanlı maliyetlemeye dayalı ekonomik katma değer analizini gerçeklestirerek, iki yöntemin bütünlesik uygulamasını açıklamak ve yönetim kararlarında nasıl kullanılabileceğine dair öneriler sunmaktır. Bu amaçla, çalısmada faaliyet tabanlı maliyetleme ile ekonomik katma değer yöntemleri ayrı ayrı incelenmekle beraber esas itibariyle bütünlesik faaliyet tabanlı maliyetleme ve ekonomik katma değer sisteminin kavramsal bir modeli ortaya konmus ve bu sistemin uygulanması bir örnek olay ile incelenmistir.

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Ekonomik Katma Değer, Sermaye Maliyeti

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49, G30

Integrated Activity Based Costıng And Economic Value Added System In Terms Of Strategic Management

ABSTRACT

The aim of this study is by making the analyses of the economic value added depended upon the activity based costing, to imply the integrated apply of these two methods and to suggest the management how they can use these on the management decisions. Up to this aim, the activity based costing and the economic value added methods are seperately implied, thereby, it’s demonstrated the integrated activity-basedcosting and a theorotical model of the economic value added method. And the apply of this system is looked through with a sample event.

Keywords: Activity Based Costing, Economic Value Added, Capital Cost

Jel Classification: M40, M41, M49, G30

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Stratejik Yönetim Bakıs Açısıyla Bütünlesik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Ekonomik Katma Değer Sistemi]299 Kb