YOOtheme

Duyurular

Özet

Küreselleşme ile birlikte artan rekabet şartları altında varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler, hızla değişen müşteri ihtiyaçlarını en düşük maliyetle karşılamak durumundadırlar. Yaşanan bu gelişmelerin bir sonucu olarak üretici işletmeler lojistik faaliyetlerini yerine getirirken, lojistik alanında uzman, bağımsız işletmeler ile işbirliğine gitmek zorunda kalmışlar ve hammadde tedariki, ürünlerin depolanması ve müşterilere ulaştırılması gibi bir takım lojistik hizmetleri sözkonusu bağımsız lojistik işletmelerinden talep etmeye başlamışlardır.
Yazımısın bu bölümünde; lojistiğin tanımı ve açıklaması, Türkiye’de lojistik sektör ve lojistik faaliyetlerin vergi kanunları karşısındaki durumu incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Lojistik, lojistik faaliyetler ve muhasebe.

Abstract

(Logistic Activities and Accounting Transactions in Turkey-I)

Businesses, which try to sustain their existence in spite of intense competition due to globalization, aim at meeting the rapidly changing needs of their clients at the lowest cost. As a consequence, they have been obliged to develop logistic strategies by contracting with independent and specialized companies offering logistic services such as the supply of raw material, the storage and carriage of goods.
In this part of our study, the definition of logistic the logistic sector in Turkey and the situation of logistic activities within can text of tax laws are studied.

Key Words: Logistics, logistics activities and accounting.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Türkiye’de Lojistik Faaliyetler ve Muhasebe İşlemleri – I]461 Kb