YOOtheme

Duyurular

Özet

Bu çalışmada maliyet ve yönetim muhasebesi bakımından yeni bir konu olan süper değişken maliyetleme yönteminin açıklanması ve yöntemin işleyişinin uygulamalı olarak gösterilmesi amaçlan-maktadır.
Süper değişken maliyetleme yöntemi kısaca; mamul maliyetlerinin hesaplanmasında sadece direkt madde giderlerini dikkate alan ve bunun dışında kalan bütün üretim giderlerini (direkt işçilik ve genel üretim giderleri) dönem gideri ya da faaliyet gideri olarak kabul eden maliyetleme yöntemidir.
Süper değişken maliyetleme yöntemi kullanıldığında, geleneksel maliyetleme yöntemlerine göre maliyetler daha basit hesaplanmakta ve daha kolay anlaşılmaktadır. Ayrıca süper değişken maliyetle-me yöntemine göre yöneticiler sadece satışlar üzerine konsantre olmakta ve böylece stok için değil de satmak için üretim yapılması sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Süper değişken maliyetleme, katkı muhasebesi, kısıtlar teorisi.

Abstract

(Super Variable Costing-Throughput Costing)

The aim of this study is to explain the super-variable costing method which is a new subject in cost and management accounting and to show it’s working practicly.
Shortly, super-variable costing can be defined as a costing method which is use only direct material costs in calculate of product costs and treats all costs except these (direct labor and overhead) as periad costs or operating costs.
By using super-variable costing method, product costs are simplier to calculate and easier to understand then traditional cost methods. Also, according to this method, managers concentrate to sales and thus, they produce to sell, not inventory.

Key Words: Super-variable costing, throughput costing, throughput accounting, theory of constraints.

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Süper Değişken Maliyetleme (Throughput Costing)]563 Kb