YOOtheme

Duyurular

Özet

Bilgi, küreselleşmenin bir sonucu olarak, günümüz ekonomik koşullarının en önemli değeri haline gelmiştir. İşletmecilik biliminde, işletme faaliyetlerini raporlayan muhasebe sisteminin ürettiği bilgiler, bu bilgileri kullanıcılar açısından çok önemlidir. Muhasebe sisteminin güvenilir ve doğru bilgiler üretmesi, muhasebe eğitiminin etkisindedir. Muhasebe eğitimi, muhasebe meslek mensuplarının mesleki bilgilerini güncel tutma ve bu bilgileri kullanmayı sağlamalıdır. “Sürekli eğitim” anlayışının bir sonucu olarak bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe yaygınlaşmakta olan uzaktan ve elektronik eğitim yöntemlerinin muhasebe bilimine uygulanması ve bu uygulamanın sonuçları üzerine muhasebe öğretim üyelerinin tutumlarını ölçmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Muhasebe eğitimi, uzaktan eğitim, uzaktan muhasebe eğitimi.

Abstract

(The Attides of Accounting Academics on Distance Education and Distance Accounting Education)

As a result of globalization, knowledge has become the most important value of economic circumstances. In business sciences, the information produced by the accounting system from the business operations is significant for the financial statement users. Reliable and true information production by the accounting system is in the influence of accounting education. Accounting education should provide the accounting professionals with updating their professional knowledge and using this knowledge. As a result of continuing education conception, electronic and distance education approaches became widespread both in the world and in our country and the application of these approaches to accountancy knowledge and gauging the attitudes of the accounting academics on this Project compose the aim of this study.

Key Words: Accounting education, distance education, distance accounting education

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma]821 Kb