YOOtheme

Duyurular

Özet

Bireylerine eşit ve demokratik eğitim olanaklarını sunmak isteyen toplumlar ve eğitim kurumları; yeni iletişim teknolojilerinin kendilerine sağladıkları çok kültürlü yapıların farkında olmak, bu tek-nolojilere dayalı farklı uygulamaları hayata geçirmek zorundadırlar. İnternet ve Web teknolojilerindeki gelişmeler, geleneksel eğitimden çok farklı yaklaşım ve politikaları içeren “e-öğrenme uygulamaları”nı gündeme getirmiş ve “öğrenen-merkezli” “bireyselleştirilmiş eğitim ” olanağını yaratmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe eğitimi, e-eğitim, eğitimde yeni yaklaşımlar.

Abstract

(E-Renovation in Accounting Education)

The societies and educational institutions that have a desire to enable equal conditions in education have to be aware of the new developments in communication technologies. In addition, they have to apply these developments in their activities. The recent developments in Internet and web systems created a new model in education system which is called “e-learning applications”. This system caused the possibility of “individual learning system”.

Key Words: Accounting education, e-learning, new approaches in education system.

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Eğitiminde e-Değişimi Yakalamak]208 Kb