YOOtheme

Duyurular

Özet

Türk bankacılık sistemindeki yeniden yapılandırma ve ekonomik konjonktürdeki olumlu gelişmeler, yabancı bankaların sektöre olan ilgisini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2003-2005 yıllarını kapsayan bir dönem içinde ülkemizde yabancı bankaların gelişmelerinde gösterdiği seyri çeşitli kıstaslara göre incelemek ve yabancı bankaların sektördeki konumunu tespit etmeye çalışmaktır.

Anahtar Sözcükler: Yabancı bankalar, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, mevduat, kredi.

Abstract

(The Location of Foreign Banks in Turkish Banking Sector)

Restructuring in Turkish banking system and positive developments in the economic conjuncture increased foreign banks’ interest in the sector. The aim of this study is to analyze foreign banks’ progress in 2003-2005 period, due to various criteria and trying to determine their location in the sector.

Key Words: Foreign banks, return on asset, return on equity, deposit, loan

Bu dosyayı indir (13.pdf)Tam Metin (PDF)[Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri]333 Kb