YOOtheme

Duyurular

Özet

Küreselleşen dünyanın dışında kalmamak sürekli büyüyen pazardan ya da dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanabilmek ülkeler için öncelikli amaçlardan olmuştur. Küreselleşen dünya ile bütünleşmede ve dış pazarlara açılmada KOBİ’ ler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle KOBİ’ lerin diğer işlemelerden farklı özellikleri bulunmaktadır. İstihdam yaratma olanakları diğer işletmelere göre daha fazladır. Daha düşük yatırım maliyetleri ile istihdam imkanı yaratırlar. Bankalarla ilişkilerinde daha dikkatli hareket ettiklerinden ve yapıları nedeniyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenir talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterirler. Ülke ekonomisi için çok önemli olan KOBİ’ler ile ilgili yapılan bu araştırmada Erzurum ilinde seçilmiş KOBİ’lerin finansal durumları ve finansal kaynakların kullanımı ile ilgili bir anket araştırması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, anket, global finansal kaynaklar.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Erzurum İlindeki Kobi’lerin Özellikleri ve Finansal Kaynaklarının Kullanımı İle İlgili Bir Anket Araştırması]312 Kb