YOOtheme

Duyurular

Özet

Bu çalışma ile ABD ve Türkiye örneklerinden hareketle bayan meslek mensuplarının durumu irdelenecektir. ABD uygulamasında SMMM firmaları tarafından işe alınan kadınların sayısı son 20 yılda artış göstermesine rağmen, kadın meslektaşlarımızın sayısı orantılı olarak yükselmemiştir. Bu çalışmada kadın meslektaşlarımızın neden daha azınlıkta olduğunun sebepleri ABD pratiğinden hareketle tartışılacak ve bazı SMMM firmalarının kadın meslektaşlarımızın sayısını arttırabilmek için neler yaptıklarından bahsedilecek ve Türkiye uygulamasındaki duruma da yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe mesleği, bayan muhasebe meslek mensupları, ABD ve Türkiye örnekleri.

Abstract

(The Situation of Women in Profession of Accounting: Comparison of USA and Turkey)

In this study, we will consider the situation of women in accounting profession with the samples of USA and Turkey. Even though the number of women who are recruited by CPA firms has increased in USA, the number of women partners hasn’t rised proportionally. In this study, we will discuss the reasons of why women partners in profession are in minority as such in USA illustration and we will also mention what some CPA firms did in order to increase the number of women partners and the situation in Turkey.

Key Words: Profession of Accounting, women partners, USA and Turkey samples.

Bu dosyayı indir (13.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Mesleğinde Bayanların Durumu: ABD ve Türkiye Karşılaştırması]170 Kb