YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüzde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) özgü bir takım düzenlemelerin yapılması konusunda yoğun çaba sarf edilmektedir. Bu çalışma bu genel tavırdan hareketle konuyu KOBİ’ler için bir Tek Düzen Hesap Planı önersi noktasından ele almıştır. Bu amaçla da KOBİ’lere yönelik Tek Düzen Hesap Planı bulunan İsviçre örneğinden hareket edilmiştir. Bu kapsam da çalışmada KOBİ, Hesap Çerçevesi, Genel Hesap planı, Hesap Planı, Muhasebede Harmonizasyon ve KOBİ’lere yönelik İsviçre Tek Düzen Hesap Planı’nın şekilsel ve içeriksel yapısı üzerinde durulmuştur ve örnek alınan İsviçre KOBİ Tek Düzen Hesap Planı’nın durumu hakkında tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Ancak KOBİ’lere yönelik İsviçre Tek Düzen Hesap Planı’nın Aşırı İkici Muhasebe Sistemi’ne uygun yapısı Ölçülü Birci bir Tek Düzen Hesap Planı’na sahip olan Türk İşletmeleri için ne kadar uygun olabileceği konusunda bazı çekinceler olduğu da açıktır.

Anahtar Sözcükler: Muhasebe, KOBİ, Tek Düzen Hesap Planı, İsviçre Tek Düzen Hesap Planı.

Jel Kodları: M-40, M-41, M-49

Abstract

(Applications Of Uniform Chart Of Account For Small And Medium Size Enterprises (Smes): Switzerland Example)

At the present day, it has been made an effort about some arrangements for Small and Medium Size Enterprises (SMEs). From this point of view, this study discusses the subject through a Uniform Chart of Account suggestion for SMEs. For this purpose, it is focused on Switzerland example that has Uniform Chart of Account for SMEs. In this study, SME, Accounting Framework, General Account Plan, Chart of Accounts, Harmonization in Accounting and content and diagrammating structure of Switzerland Uniform Chart of Account for SMEs are explained. Then, the structure of Switzerland Uniform Chart of Account taken a sample is analyzed. However, it is obvious that there have been some hesitations about how much the structure of Switzerland Uniform Chart of Account for SMEs which is suitable for Excessive Dualist Accounting System can be appropriate for Turkish Firms which have Limited Monist a Uniform Chart of Account.

Key Words: Accounting, SME, Uniform Chart of Account, Switzerland Uniform Chart of Account.

JEL Classification Codes: M-40, M-41, M-49.

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları: İsviçre Örneği]479 Kb