YOOtheme

Duyurular

Özet

Türkiye’de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından, SPK Kurumsal Yönetim İlkeler Rehberi esas alınarak derecelendirilen ve İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem gören şirketlerin zayıf ve güçlü kurumsal yönetim uygulamaları çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Derecelendirme raporlarının incelenmesi neticesinde; en güçlü kurumsal yönetim uygulamaları rehberin menfaat sahipleri bölümünde, en zayıf kurumsal yönetim uygulamaları ise rehberin yönetim kurulu ile ilgili bölümünde gözlemlenmiştir. Bununla birlikte kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumun sağlanabilmesi için iyileştirilme ihtiyacı olan ilkeler, rehberin tüm bölümlerinde gözlemlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme raporlarının birçoğunda gözlemlenen ve iyileştirilme ihtiyacı olan bu ortak kurumsal yönetim ilkeleri çalışmada belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kurumsal yönetim, kurumsal yönetim endeksi, İMKB.

Abstract

(Weak and Strong Sides of Companies Which Are At ISE Corporate Governance)

Index on The Basis of Corporate Governance Practices: Examining The Rating Reports) The subject of article is weak and strong corporate governance practices of companies which are publicly traded on ISE Corporate Governance Index and rated by authorized corporations -to do
corporate governance compliance rating- based on The Corporate Governance Guide of Capital Markets Board (CMB) in Turkey. As a result of examining the Rating Reports, the most powerful corporate governance practices are observed at the “stakeholders” section of the guide and the
weakest corporate governance practices at the “board of directors” section of the guide. However, principles that need some improvements in order to ensure perfect compliance to corporate governance principles are observed at all the sections of the guide. Those common corporate
governance principles which appear in most of the corporate governance rating reports and need to be improved are explained in article.

Key Words: Corporate governance, corporate governance ındex, ISE.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi]235 Kb