YOOtheme

Duyurular

Özet

Bu makale, 2007’nin ortasında baslayan finansal krizin banka kredisi kullanımını etkileyip etkilemediğini açılmaktadır. Ankete dayalı bir çalısmadır. Bu anket, 20 Temmuz ve 20 Eylül 2008 tarihleri arasında Sivas’ta banka kredisi müsterisi üzerinde uygulanmıstır. Ankete 47 isletme katılmıstır. Anketten elde edilen bulgulara göre, isletmelerin %93’ü küresel finans krizinden etkilendiğini kabul etmektedir. Ayrıca isletmelerin %64’ü kredi sıkısıklığını kabul etmektedir. Finansal kriz esnasında isletmeler, kredi sıkısıklığı nedeniyle borçlarını çevirme ve iflas endisesi tasımaktadır. Sonuç olarak ankete katılan isletmeler küresel finansal krizden olumsuz etkilendiğini algılamaktadır.

Anahtar Kelimeler: 2007/08 Küresel Finans Krizi, Kredi sıkısıklığı, banka kredileri.

JEL Sınıflaması: G01, G32, H81.

Abstract

(2007/08 Global Financial Crisis, Credit Crunch and Perception of Enterprises Used The Bank Credits: Survey on Sivas)

This paper examines whether global financial crisis started by in the middle of 2007 affected usage of bank credit or not.The study has based on survey. The survey applied on clients of bank credit in Sivas from July 20-September 20, 2008. 47 enterprises joined the survey. According to evidence of survey,93 percent of enterprises accept that they effected from the global financial crisis. In addition, 64 percent of enterprises accept owing to credit crunch. During financial crisis, the enterprises worry about debt turnover and bankruptcy owing to credit crunch. As a result, enterprises joined the survey perceive that they negatively aeffected from the financial crisis

Key Words: 2007/08 Global financial crisis, credit crunch, bank credits.

JEL Classification: G01, G32, H81.

Bu dosyayı indir (16.pdf)Tam Metin (PDF)[2007/08 Küresel Finans Krizi, Kredi Sıkışıklığı ve Banka Kredisi Kullanan İşletmelerin Algılamaları: Sivas İlinde Araştırma]261 Kb