YOOtheme

Duyurular

Özet

İhracat, mikro açıdan işletmeler için yerel pazardaki dalgalanmalardan ve yerel rekabetten kaçınmak amacıyla kullanıldığı için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda ihracat, makro açıdan da ülkenin dış ticaret dengesinin sağlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, günümüzde ihracatın arttırılması bütün dünya ülkelerinin temel hedeflerinden birisidir ve bu alanda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu araştırmada Türkiye'de faaliyet gösteren ve ihracat yapan işletmelerin finansman kaynaklarının belirlenmesine yönelik anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: İşletme, İhracat, Finansman.

Abstract

(A Field Research Related To Determınıng The Fınancıal Resources Of The Busınesses Exportıng)

Since it is utilized with the aim of avoiding the fluctuations at local markets and local rivalry, the export is of great importance for businesses from micro point of view. Furthermore, the export has an significant place in maintaining the stability of foreign trade from macro view point. Therefore, nowadays increasing the export is one of the primary goals of all the countries in the world, and an intensive rivalry has been experienced in this area. In this study, a survey aimed at determining the financial resources of the businesses having operations in Turkey and exporting has been conducted and some proposals have been advanced by evaluating the results obtained from it.

Key Words: Business, Export, Finance.

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[İhracat Yapan İşletmelerin Finansman Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması]647 Kb